Προσαρμοσμένη Επεξεργασία

Προσαρμοσμένο-1

1. Άκρο με σπείρωμα

Προσαρμοσμένο-2

2. Αύλακα άκρο

Προσαρμοσμένο-3

3. Tapered End

Προσαρμοσμένο-4

4. Spot Holing Machining

Προσαρμοσμένο-5

5. Λοξοτομή

Προσαρμοσμένο-6

6. Συγκόλληση Φλαντζών

Προσαρμοσμένο-7

7. Διασταυρούμενη ράβδος συγκόλλησης

Προσαρμοσμένο-8

8. Συγκόλληση με κλειδαριά συμπλέκτη