Επίστρωση & Βαφή

Paiting-2

1. Επικάλυψη 3PE / 3LPE

Paiting-3

2. Επικάλυψη FBE

Paiting-4

3. Εποξειδική Επικάλυψη

Paiting-5

4. Γαλβανισμένο εν θερμώ

Paiting-6

5. Μαύρη επίστρωση κατά της σκουριάς

Paiting-7

6. Θερμομονωτική επίστρωση